منابع کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

master-references-sensing-and-measurement-in-education
  1. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی / دکتر علی اکبر سیف / انتشارات دوران
  2. اصول روان سنجش و روان آزمایی / دکتر حسن پاشا شریفی / انتشارات رشد
  3. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت / محسن نظرزاده زارع / انتشارات پردازشگران
  4. اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست / دکتر حیدر علی هومن / انتشارات پارسا
  5. روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / دکتر علی اکبر سیف / انتشارات ویرایش

پست‎های مرتبط:

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

لیست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (منابع مرجع...

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی1

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی۱ به تفکیک درس...

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

معرفی منابع دکتری تکنولوژی آموزشی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی...