منابع مرجع دانشگاهی رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

منابع مرجع دانشگاهی رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست
 1. علیرضا آیت اللهی / ۱۳۷۴ / اصول برنامه ریزی / مرکز آموزش مدیریت دولتی
 2. حسن احمدی / ۱۳۸۵ / ژئومورفولوژی کاربردی ایران جلد اول و دوم / انتشارات دانشگاه تهران
 3. محمدرضا اردکانی / ۱۳۸۰ / اکولوژی / انتشارات دانشگاه تهران
 4. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهران: دانشگاه تهران / موسسه انتشارات چاپ / ۱۳۸۰
 5. حسن اشکوری / ۱۳۸۵ / اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای / انتشارات پیام
 6. بارو، سی، جی / ۱۳۸۰ / اصول و روشهای مدیریت زیست محیطی / ترجمه مهرداد اندرودی / نشر کنگره
 7. دانیل بوتکین و ادوارد کلر / ۱۳۷۸ / شناخت محیط زیست(زمین، سیاره زنده) / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 8. کامبیز بهرام سلطانی / ۱۳۶۵ / مقدمه ای بر شناخت محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 9. بییرو، هیکینز / ۱۳۸۱ / برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین / ترجمه بحرینی، حسین و کیوان کریمی / انتشارات دانشگاه تهران
 10. نفیسه حق طلب / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست / تهران: نشر پردازش / ۱۳۸۹
 11. چپمن، دیوید / ۱۳۸۶ / آفرینش محلات و مکانها / ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان / انتشارات دانشگاه تهران
 12. شهریار خالدی / مبانی محیط زیست (عمومی و ایران) / تهران: شهر آشوب / ۱۳۷۹
 13. عباسقلی خواجه نوری / ۱۳۸۰ / مقدمه ای بر روش های آماری / انتشارات دانشگاه تهران
 14. فرانک سیف الدینی / مبانی برنامه ریزی شهری / تهران / نشر آییژ / ۱۳۸۱
 15. محمود شریعت / ۱۳۷۵ / مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی / تهران / سازمان حفاظت محیط زیست
 16. اسماعیل شیعه / ۱۳۸۴ / اصول برنامه ریزی / انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 17. کرامت اله زیاری / برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری / یزد: دانشگاه یزد / ۱۳۸۱
 18. محمد فخر طباطبایی / ۱۳۸۴ / برخورد سیستمی با طبیعت زنده و سه مقاله دیگر در زمینه اکولوژی / شرکت سهامی انتشار
 19. فریدمن، بیل / ۱۳۸۰ / بوم شناسی محیط زیست / مشهد: دانشگاه فردوسی
 20. هنریک مجنونیان / ۱۳۷۸ / جغرافیای گیاهی ایران / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 21. مجید مخدوم / ۱۳۷۹ / زیستن در محیط زیست / انتشارات دانشگاه تهران
 22. مجید مخدوم / ۱۳۷۸ / شالوده آمایش سرزمین / انتشارات دانشگاه تهران
 23. مسعود منوری / ۱۳۸۵ / ارزیابی اثرات زیست محیطی / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 24. مسعود منوری / ۱۳۸۳ / فرهنگ دو سویه محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 25. مرتضی نصت / ۱۳۶۹ / اصول و روشهای آماری / انتشارات دانشگاه تهران
 26. جعفر نوری / ۱۳۸۳ / زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست / انتشارات دانشگاه آزاد
 27. نیکوکار و عربزاده / ۱۳۸۲ / آمار و احتمالات کاربردی / انتشارات آزاده
 28. وات، کنت / ۱۳۸۳ / مبانی و اصول محیط زیست / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده /  انتشارات اترک
 29. واژه نامه های انتهایی برخی کتاب ها از جمله کتاب شناخت محیط زیست یا مهندسی محیط زیست
 30. هیکس، هربرت / تئوری های سازمان و مدیریت / تهران: اطلاعات / ۱۳۷۷

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری فلسفه

منابع دکتری فلسفه

منابع دکتری فلسفه (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح...

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی)...

منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

آمار و احتمال و ریاضی: حساب دیفرانسیل و انتگرال و...