مشخصات، قیمت و خرید کتاب ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی انتشارات دوراندیشان اثر حبیب الله حبیبی

حقوق دریایی یکی از پر اهمیت ترین و در عین حال وسیع ترین رشته های حقوق است و از زمانی که بشر استفاده از وسعت دریا برای تجارت در عرصه جهانی را آغاز نمود تقریباً قواعد و مقررات مرتبط با آن را نیز با کم و کیف متناسب با زمان خود وضع کرد که ریشه‌های آن در بدوی ترین و قدیمی ترین عادات و رسوم سفرهای دریایی بشر وجود داشته است.  حقوق دریایی با توجه به گستردگی حوزه عملیاتی آن ارتباط مستقیم و عمیق با سایر رشته های حقوق دارد.

کتاب ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی دوراندیشان مجموعه ای از اصطلاحات، عبارات و واژه هایی است که صرفا در حیطه نظری به آنها پرداخته نشده بلکه توضیح مبسوط آنها ریشه در پژوهش علمی مبتنی بر منابع کاربردی بسیار معتبر و تجربه بیست ساله مولف (حبیب الله حبیبی) در امر کارشناسی، حضور در دعاوی بین المللی و دریایی و تدریس درس حقوق دریایی دارد.

در کتاب ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی دوراندیشان از درج اصطلاحاتی که امروزه به صورت ترکیبی غیرمعمول در بعضی فرهنگ ها متداول است پرهیز شده و نهایت اهتمام در انتخاب واژه ها و تدوین و بسط معانی آنها منطبق با مفهوم منطقی ترمینولوژی که در حوزه علم و پژوهش مشهور است معمول گردیده است.