با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به مقطع دکتری پیرامون مصاحبه‌ حضوری آزمون دکتری و عدم وجود منابع کافی در این زمینه، کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ویژه رشته‌‌ آموزش زبان انگلیسی تهیه شده است و شامل دو بخش می باشد:

بخش اول : در ارتباط با شرایط عمومی حضور یک داوطلب در جلسه مصاحبه حضوری می‌باشد
بخش دوم : سوالات تخصصی درسی آموزش زبان انگلیسی می‌باشد که از داوطلب سوال می‌شود.

هدف از تدوین و تالیف این کتاب افزایش دانش و آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.

این کتاب به داوطلبان کمک می کند که ندانسته‌های خود را در ارتباط با مصاحبه حضوری به حداقل برسانند.

دانلود بخشی از کتاب تکنیکهای موفقیت در مصاحبه دکتری ویژه رشته‌‌ آموزش زبان انگلیسی