کتاب راهنمای جامع طراحی و مدل سازی سه بعدی با SketchUp Pro و رندرگیری با V-Ray و LUMION اثر مهندس محسن زارعی و مهندس علیرضا پویه از انتشارات آفرنگ

کتاب راهنمای جامع طراحی و مدل سازی سه بعدی با SketchUp Pro و رندرگیری با V-Ray و LUMION با هدف آموزش علمی و کاربردی نرم افزار SketchUp و نحوه و روند مدل سازی تالیف و نگارش شده است. این کتاب دانشجویان را با استفاده از کاربردی‌ترین روش‌ها برای مدل‌سازی حجم‌های خارجی، طراحی داخلی، طراحی نما و طراحی منظره آشنا می سازد. از دیگر ویژگی های این کتاب شامل:

  • آموزش ابزارها و دستورها به ترتیب اهمیت و کاربرد آن‌ها
  • ارائه مثال های کاربردی متعدد همراه با حل آن‌ها
  • ارائه مثال های اجرایی و دانشجویی با بررسی روش مدل سازی آن‌ها
  • آموزش نحوه ترسیم مثال های کتاب به کمک فیلم های آموزشی تهیه شده توسط مؤلفان