کتاب مهندسی معکوس با CATIA (ابر نقاط، طراحی سطوح محیط Free Style ) اثر مهندس فرهاد نوین و مهندس محمد شایسته از نشر آفرنگ

کتاب مهندسی معکوس با کتیا (CATIA) به آموزش روش‌های مهندسی معکوس : طراحی بر اساس فایل‌های ابرنقاط و مش، طراحی بر اساس عکس در محیط FreeStyle و طراحی با وارد کردن یک نقشه دوبعدی به نرم‌افزار با استفاده از نرم افزار CATIA می پردازد. فایل‌های کمکی مثال‌ها و تمرین‌ها در DVD همراه کتاب موجود است.