کتاب اصول مراقبت ویژه در بیهوشی اثر شهرام رستاک، دکتر حمید کیالها و حبیب الله مهدی پور از نشر جامعه نگر

کتاب اصول مراقبت ویژه در بیهوشی, جهت کیفی سازی آموزش مبحث مراقبت های ویژه که یک بخش مهم و حیاتی در حوزه بیماران می باشد تهیه و تدوین شده است و از منابع معرفی شده برای درس مراقبت های ویژه برگرفته شده است. از ویژگی های مهم این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تهویه مکانیکی و حمایت های تنفسی
  • اکسیژن تراپی و وسایل کمک تنفسی
  • کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه
  • مایع درمانی در بیماران بدحال
  • ملاحظات غدد درون ریز در بیماران بدحال
  • مدیریت بیماران آسیب دیده عروق مغزی
  • حمایت های تغذیه ای بیماران بدحال