توضیحات

کتاب بیان تصویری در اسکیس طراحی شهری تألیف سورن منصورنیا و محسن شکری انتشارات عصر کنکاش

استفاده از بیان تصویری برای بیان مسائل و موضوعات مختلف همواره تأثیرگذارتر از بیان نوشتاری بوده است و پیام را بسیار سریع‌تر از بیان نوشتاری منتقل می‌کند. از طرفی دخیل بودن هنر در بیان تصویری سبب برانگیختن نوعی حس خلاقیت و حس کنجکاوی هم در خالق اثر و هم در مخاطب می‌گردد. و به همین ولایل است که امروزه بیان تصویری (همانند کاریکاتور) بسیار مورد توجه اصحاب رسانه و جراید شده است.

چند سالی است که بیان تصویری در حوزه‌ی طراحی شهری نیز وارد گشته است اما به دلیل جدید بودن موضوع بیان گرافیکی در حوزه‌ی اسکیس طراحی شهری، همواره بیان تصویری مؤلفه‌های طراحی شهری و توصیف وضع موجود و یا بیان مشکلات فضاهای شهری به صورت گرافیکی و استفاده از کروکی برای بیان این مشکلات، از معضلات دانشجویان معماری و طراحی شهری است؛ و پرداختن به این موضوع به نحوی که خلاقیت را از دانشجویان سلب نکرده و نقش راهنما را برای آنان داشته باشد کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

مسائل شهری مرتبط با رشته طراحی شهری، موضوعاتی چند لایه و درهم تنیده‌اند؛ لذا نمی‌توان به راحتی مرزی میان موضوعات و ابعاد گوناگون آن متصور شد، لیکن آموزش و ارائه راهکار جهت بررسی این مسائل، لزوم در نظر گرفتن این حدود را میان موضوعات مختلف ایجاب می‌نماید. لذا در این گردآمده موضوعات مختلف شهری در قالب فصل‌های جدا بررسی شده‌اند. از سوی دیگر در فرآیند طراحی؛ مهارت‌های گرافیکی جهت توضیح و انتقال بهتر موضوعات، نقش مؤثری داشته، و بیان تصویری در رشته طراحی شهری ریشه در شناخت این مسأله دارد که اسکیس و طراحی باید تفکر طراح را تقویت نماید. هدف این کتاب آموزش اصول طراحی مباحث متنوع شهری و انتقال گستره‌ای از شیوه‌های طراحی و بیان تصویری این راهکارها می‌باشد.

مجموعه حاضر شامل ارائه‌ی اصولی مستند، جهت بیان ایده‌های مختلف، جهت خلق فضاهای شهری می‌باشد. ارائه‌ی این اثر، جهت معرفی شیوه‌های اصولی طراحی شهری بوده و می‌تواند مورد استفاده دانشجویان و متقاضیان این رشته قرار گیرد.

این کتاب با ترکیبی مناسب از بیان تصویری و بیان نوشتاری در پی نشان دادن ارتباط بین این دو حوزه می‌باشد، دو حوزه‌ای که در کارگاه‌های طراحی شهری و اسکیس طراحی شهری پیوسته باهم کار می‌کنند و یکی بدون دیگری ناخوانا خواهد بود.

از طرفی تیپولوژی گرافیک‌ها بر اساس انواع فضاهای شهری از دیگر نکات مثبت این اثر است. چرا که در کنار یک سری از ویژگی‌های عام میان انواع فضاهای شهری،  هر فضای شهری خصیصه مختص به خود را داراست که اهمیت آن کمتر از ویژگی‌های عام فضاهای شهری نیست.

سرفصلهای مباحث کتاب:

  1. محله
  2. بافت‌های شهری
  3. مسیرهای شهری
  4. گره‌های شهری
  5. کرانه‌های آب
  6. نماها، جداره‌ها و کنج‌های شهری