مکانیک خاک دکتر فرزین کلانتری نشر جهش

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه فنی و مهندسی / مهندسی عمران / مکانیک خاک دکتر فرزین کلانتری نشر جهش

مکانیک خاک دکتر فرزین کلانتری نشر جهش

۹,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

 • درسنامه جامع مکانیک خاک بهمراه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث
 • مثالهای متعدد در بین مباحث هر فصل با پاسخ تشریحی

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کتاب شرح جامع مکانیک خاک دکتر فرزین کلانتری و مهندس همایون شاوردی مرکز نشر جهش شامل:

 • درسنامه جامع مکانیک خاک بهمراه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث
 • مثالهای متعدد در بین مباحث هر فصل با پاسخ تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلفان کتاب (دکتر فرزین کلانتری – مهندس همایون شاوردی):

این کتاب دارای چهار بخش اصلی است:

بخش آغازین (فصل اول) شامل تشریح منشاء تشکیل خاک، توصیف جنس و ساختار خرد و کلان خاک، دسته‌بندی خاک‌ها از دیدهای مختلف و ارائه طبقه‌بندی مهندسی خاکها و ارائه روابط وزنی و حجمی توده و ذره خاک. این بخش در بسیاری از کتاب‌ها در یک فصل و در برخی از کتب در دو یا چند فصل مستقل ارائه شده است.

بخش آب در خاک (فصل دوم) که شامل مرور معادله انرژی برنولی و قانون دارسی و ارزیابی تراوائی و نظریه‌پردازی راجع پدیده تراوش در محیط‌های متخلخل است. در کتب مکانیک خاک این بخش معمولاً در یک فصل نسبتاً مفصل ارائه می‌شود.

بخش نشست (فصول سوم و چهارم) در بیشتر کتابها در دو الی سه فصل مجزا ارائه می‌شود زیرا در آغاز لازم است نظریه‌های (کشسان) مربوط به گسترش تنش در خاک مطرح شده و آنگاه روشهای محاسبه نشست آنی و تحکیمی بررسی شود. البته در این بخش پارامترهای مرتبط با موضوع و شیوه‌های ارزیابی و اندازه‌گیری این پارامترها نیز بیان می‌شود. شایان توجه است که این بخش تنها بخش مکانیک خاک است که تطابق کامل با توصیف اولیه را دارد زیرا رابطه “بار – جابجائی” یا “تنش – کرنش” در شکل کامل آن استفاده می‌شود.

بخش مقاومت حدی (فصول پنجم تا نهم کتاب) به حد توان باربری یا بیشینه تنشهای قابل تحمل برای خاک و مصادیق عینی آن می‌پردازد. در آغاز فصل پنجم در این بخش به توصیف و تشریح مقاومت برشی خاک‌ها پرداخته می‌شود و آنگاه مباحث پیشرفته مقاومت برشی (حالت حد بحرانی و نظریه خمیری) مطرح می‌گردد.

کاربری عینی این مباحث در تحلیل فشارهای جانبی حدی به سازه‌های نگهبان، پایداری شیب‌ها و گسیختگی توده خاک تحت اعمال سربار (تعیین ظرفیت باربری شالوده‌ها) یافت می‌شود که از این سه، دو مورد اول در فصول پایانی این کتاب و موضوع سوم در کتاب‌های مهندسی پی یافت می‌شود. لازم به توضیح است که در بیشتر کتاب‌های مکانیک خاک موجود مبحث حالت حد بحرانی و نظریه خمیری ارائه نمی‌شود و تنها در کتب مکانیک خاک پیشرفته این مباحث تکمیلی یافت می‌شود.

این کتاب می‌تواند به عنوان مرجع درسی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی گردد. در تألیف اثر از کتب درسی معتبر خارجی، جزوات اساتید بزرگ و مقالات علمی استفاده شده است. تلاش گردیده که چیدمان کتاب به نحوی تنظیم شود که ضمن حفظ تسلسل مطالب، کارآمدی لازم را در دروس مکانیک خاک 1 و 2 در مقطع کارشناسی و مکانیک خاک پیشرفته کارشناسی ارشد را دارا باشد.

فهرست مطالب کتاب مکانیک خاک جهش:

فصل اول: مشخصات عمومی خاک

 1. ساختار زمین‌شناسی و ماهیت خاک
 2. منشاء خاک و انواع نهشته‌های خاکی
 3. ویژگی‌های الکترو – شیمیایی کانی‌های رسی
 4. ساختار نهشته‌های رسی
 5. ویژگی‌های فیزیکی خاک‌ها
 6. تراکم خاک

فصل دوم: آب در خاک

 1. تئوری جریان حالت پایدار
 2. نظریه برنولی
 3. قانون دارسی برای جریان آب در خاک‌ها
 4. ضریب نفوذپذیری معادل در خاک‌های لایه لایه
 5. آزمایش‌های تعیین نفوذپذیری
 6. معادله حاکم برای جریان حالت پایدار
 7. جریان تراوش به سمت بالا
 8. جریان در زیر سازه‌های حایل
 9. جریان داخل سدهای خاکی
 10. جریان شعاعی در لایه محصور شده
 11. جریان شعاعی در لایه محصور نشده
 12. روش تفاضلات محدود در حل معادله پیوستگی
 13. طرح فیلتر

فصل سوم: تنش در خاک

 1. اصل تنش مؤثر
 2. تنش‌ها در یک نقطه درون توده خاک
 3. تنش‌های ناشی از وزن خود خاک
 4. تنش‌های ناشی از بارهای اعمال شده
 5. نشست براساس تئوری الاستیک (کشسانی)

فصل چهارم: تحکیم

 1. نشست
 2. تئوری تحکیم
 3. تراکم‌پذیری
 4. وسایل انجام آزمایش تحکیم
 5. تهیه نمونه برای آزمایش تحکیم
 6. رابطه بین فشار در مقابل نسبت منافذ
 7. تحکیم صحرایی (در محل)
 8. نرخ تحکیم
 9. تئوری تحکیم ترزاقی
 10. منحنی‌های تجربی زمان – تحکیم
 11. روش تفاضل محدود برای حل عددی معادله تحکیم
 12. روش اسکمپتون – بیروم برای اصلاح نشست
 13. زهکش‌های قائم ماسه‌ای
 14. پیش بار گذاری
 15. مدل‌های ویسکوالاستیک برای تحکیم

فصل پنجم: مقاومت برشی

 1. معادله گسیختگی کولمب
 2. آزمایش برش مستقیم
 3. آزمایش فشار سه‌محوری
 4. جهت صفحه گسیختگی و رابطه بین تنش‌های اصلی و پارامترها مقاومت برشی
 5. پارامترهای فشار حفره‌ای
 6. استفاده از پارامترهای مقاومت برشی تنش کل و تنش مؤثر

فصل ششم: نظریه حد بحرانی

 1. فضای تنش اصلی
 2. نامتغیرهای تنش
 3. مسیرهای تنش
 4. مؤلفه‌ی تغییر حجم مقاومت برشی
 5. دیاگرام رندولیک تنش مؤثر و نسبت منافذ
 6. دیاگرام رندولیک متحده
 7. پارامترهای مقاومت برشی ورسلف و نسبت منافذ در رس‌ها
 8. مدل حالت بحرانی در فضای pَ:q:v
 9. خط تحکیم عادی
 10. خط حالت بحرانی و سطح حالت مرزی
 11. سطح حالت مرزی در ناحیه خشک
 12. مسیرهای تنش زهکشی شده در صفحه pَ:q:v
 13. مسیرهای تنش آزمایش زهکشی نشده در فضای pَ:q:v
 14. تغییرات فشار منفذی در آزمایش‌های زهکشی نشده
 15. دیاگرام متحده سطح حالت مرزی
 16. تسلیم، گسیختگی و حالت بحرانی در فضای تنش اصلی
 17. مدل‌های توسعه یافته فون میسز و عمومیت یافته‌ مور – کولمب
 18. شرایط تسلیم کلی، گسیختگی و حالت بحرانی برای خاک‌های واقعی
 19. مقاومت حداکثر خاک‌های چسبنده طبیعی
 20. مقاومت زهکشی نشده خاک‌های چسبنده اشباع
 21. مقاومت زهکشی شده خاک‌های رسی
 22. خطوط لغزش و سطوح گسیختگی

فصل هفتم: نظریه خمیری در خاک

 1. تغییر شکل تسلیم و گسیختگی
 2. شرایط کرنش مسطح
 3. نرم شوندگی و پلاستیسیته‌ی کامل
 4. تحلیل‌های حالت گسیختگی
 5. مؤلفه‌های تنش در حالت کرنش مسطح
 6. شرط تعادل در حالت کرنش سطح
 7. شرط تسلیم مور – کولمب
 8. نرخ کرنش و سرعت
 9. قانون جریان و پتانسیل پلاستیک
 10. قائم بودن بردار نرخ کرنش
 11. کرنش حجمی در مصالح دانه‌ای
 12. زایل شدن انرژی در برش ساده
 13. لغزش جسم صلب روی یک لایه تغییر شکل یافته نازک
 14. تغییر شکل یک المان در فشردگی مستقیم
 15. زایل شدن انرژی در یک گوه‌ی تغییر شکل یافته که دارای مرزهای اسپیرال لگاریتمی است.
 16. قانون جریان در خاک‌های دانه‌ای در واقعیت
 17. راه‌حل‌های کران بالا و پایین
 18. تئوری حدی کران پایین
 19. تئوری حد کران بالا
 20. راه‌حل‌های میدان خط لغزش
 21. گسیختگی در یک توده نیمه بی‌نهایت خاک با سطوح افقی

فصل هشتم: فشار جانبی خاک و دیوار حایل

 1. حالات محرک و مقاوم رانکین
 2. حالت سکون
 3. دیوارهای حائل وزنی و طره‌ای
 4. فشار محرک خاک (Pa)
 5. فشار مقاوم خاک (Pp)
 6. مقایسه شرایط .Kp،Ka،K
 7. گسیختگی در توده خاک غیر چسبنده با سطح شیبدار
 8. درستی راه‌حل‌های رانکین – بل
 9. روش‌های تعادل حدی
 10. درستی روش‌های تعادل حدی

فصل نهم: تحلیل پایداری شیب

 1. شیروانی نامحدود
 2. شیروانی محدود
 3. روش معمولی قطعه‌ها
 4. روش اصلاح شده بیشاب
 5. روش تعادل نیرو از جمله روش سوئدی اصلاح شده
 6. روش اسپنسر
 7. روش مور گنشترن و پرایس
 8. مقایسه روش‌های مختلف
 9. ضوابط و ملاحظات طراحی
 10. جنبه‌های قابل اعمال به کلیه شرایط بار

توضیحات تکمیلی

وزن690 g
» شرح درس:

شرح جامع و کامل مکانیک خاک بهمراه نکات مهم

» مثال و تمرین:

مثال ها و تمرین های متعدد و متنوع به صورت طبقه بندی شده در هر فصل

» پاسخ تشریحی:

حل تشریحی مثالهای موجود در کتاب

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

دکتر فرزین کلانتری – مهندس همایون شاوردی

» ناشر:

نشر جهش

» نوبت چاپ:

چاپ اول – 1388

» تعداد صفحات:

439 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-178-185-1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیک خاک دکتر فرزین کلانتری نشر جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *