تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تأسیسات برقی (پاسخنامه آزمون های طراحی و نظارت)

  • به همراه خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
  • نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
  • پاسخنامه کاملا تشریحی از سال 83 تا آخرین دوره
  • مطابق آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان