چگونه دادخواست و شکایت نامه بنویسیم ؟

تحصیلات تکمیلی » محصولات » گروه علوم انسانی » حقوق » چگونه دادخواست و شکایت نامه بنویسیم ؟

چگونه دادخواست و شکایت نامه بنویسیم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب چگونه دادخواست بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟ نشر دوراندیشان، تألیف مهدی عرب (چاپ ششم – بهار ۱۳۹۵)

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کتاب چگونه دادخواست بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟ نشر دوراندیشان، تألیف مهدی عرب (چاپ ششم – بهار ۱۳۹۵)

یکی از دغدغه‌های افرادی که در حوزه‌ی مشال حقوقی فعالیت می کنند (بخصوص کارآموزان وکالت و وکلای جوان) چگونگی تنظیم انواع دادخواست و شکواییه می باشد، چرا که این موضوع در شکل‌گیری و در جریان رسیدگی و سیر پرونده از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بدلیل حجم وسیع و گسترده موضوعات حقوقی توجه به نکات حائز اهمین در تنظیم دادخواست و شکواییه بعنوان یک نیار اساسی توسط مؤسسه دوراندیشان شناسایی و سفارش تدوین کتابی برای پاسخ به این نیاز مطرح گردید.

در پاسخ به این نیاز و در این کتاب ابتدا موضوعات مهم و مبتلابه حقوقی شناسایی شد و سپس در کنار تنظیم دادخواست و شکواییه مربوطه، نکات مهم و کلیدی، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آورده شده است تا هر چه بیشتر به جنبه های کاربردی موضوعات مختلف پرداخته باشیم.

در این کتاب تلاش گردیده تا برای اولین بار ضمن ارائه نکات مهم  و کلیدی مؤثر و لازم در تنظیم هر دادخواست و شکواییه به جنبه‌های مهم و کاربردی موضوعات مربوطه نیز پرداخته شود.

فهرست مطالب کتاب:

بخش اول: دادخواست

گفتار اول: آیین دادرسی مدنی

 1. تعریف دادخواست
 2. شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن و نمونه دادخواست
 3. صلاحیت مراجع قانونی
 4. دعاوی مالی و غیرمالی
 5. هزینه خدمات قضایی در دعاوی حقوقی
 6. دعوای تصرف
 7. دعاوی طاری
 8. دستور موقت و نمونه دادخواست
 9. تأمین خواسته و نمونه دادخواست
 10. تأمین دلیل و نمونه دادخواست
 11. اعسار و نمونه دادخواست
 12. طرق شکایت از آراء و نمونه دادخواست
 13. مهمترین آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه آیین دادرسی مدنی

گفتار دوم: دادخواست های حقوقی

 1. حق ارتفاق و نمونه دادخواست
 2. حق انتفاع و نمونه دادخواست
 3. دعوای مزاحمت و نمونه دادخواست
 4. اثبات مالکیت و خلع ید از ملک و و نمونه دادخواست
 5. در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور و نمونه دادخواست
 6. وقف (۱) و نمونه دادخواست
 7. وقف (۲) و نمونه دادخواست
 8. الزام به تنظیم سند رسمی و نمونه دادخواست
 9. اصل آزادی قراردادی و نمونه دادخواست
 10. احکام شرط و نمونه دادخواست
 11. آثار عقد بیع و نمونه دادخواست «الزام فروشنده به تحویل مبیع»
 12. دادخواست الزم خریدار به پرداخت ثمن معامله
 13. دادخواست مطالبه وجوه پرداختی به لحاظ فسخ معامله
 14. معامله به قصد فرار از دین و نمونه دادخواست
 15. اکره و اضطرار و نمونه دادخواست
 16. وجه التزام و نمونه دادخواست
 17. استفاء از عمل یا مال دیگری و نمونه دادخواست
 18. غضب و نمونه دادخواست
 19. خیار مجلس و نمونه دادخواست
 20. خیار عیب و نمونه دادخواست
 21. خیار شرط و نمونه دادخواست
 22. خیار تأخیر ثمن و نمونه دادخواست
 23. خیار رویت و تخلف وصف و نمونه دادخواست
 24. خیار تبعیض صفقه و نمونه دادخواست
 25. خیار غبن و نمونه دادخواست
 26. خیار تدلیس و نمونه دادخواست
 27. دادخواست تنفیذ بیع‌نامه
 28. دادخواست مطالبه وجه موضوع ماده ۲۶۵
 29. عقد اجاره (۱) و نمونه دادخواست
 30. عقد اجاره (۲) و نمونه دادخواست
 31. عقد اجاره (۳) و نمونه دادخواست
 32. عقد اجاره (۴) و نمونه دادخواست
 33. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
 34. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
 35. نکات عقد اجاره و نمونه دادخواست
 36. صلح و نمونه دادخواست
 37. کفالت و نمونه دادخواست
 38. دادخواست مطالبه اجرت‌المثل از سوی عامل در عقد مساقات
 39. دادخواست صدور حکم بر انفساخ عقد مزارعه
 40. عقد جعاله و نمونه دادخواست
 41. عاریه و نمونه دادخواست
 42. ودیعه و نمونه دادخواست
 43. هبه و نمونه دادخواست
 44. اخذ به شفعه و نمونه دادخواست
 45. چک حقوقی (۱) و نمونه دادخواست
 46. چک حقوقی (۲) و نمونه دادخواست
 47. برات و نمونه دادخواست
 48. سفته و نمونه دادخواست
 49. دادخواست انحلال شرکت سهامی خاص
 50. مهمترین آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه حقوق تجارت

گفتار سوم: دادخواستهای خانوادگی و حسبی

 1. حجر و نمونه دادخواست
 2. وصیت و نمونه دادخواست
 3. امور راجع به ترکه (۱) و نمونه دادخواست
 4. امور راجع به ترکه (۲) و نمونه دادخواست
 5. امور راجع به ترکه (۳) و نمونه دادخواست
 6. امور راجع به ترکه (۴) و نمونه دادخواست
 7. تغییر نام و نمونه دادخواست
 8. شناسنامه و نمونه دادخواست
 9. نکاح و نمونه دادخواست
 10. تمکین و نمونه دادخواست
 11. نفقه زوجه و نمونه دادخواست
 12. مهر (۱) و نمونه دادخواست
 13. مهر (۲) و نمونه دادخواست
 14. مهر (۳) و نمونه دادخواست
 15. دادخواست صدور حکم بر استرداد جهیزیه و بدوا صدور قرار تأمین خواسته
 16. دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک
 17. طلاق (۱) و نمونه دادخواست
 18. طلاق (۲) و نمونه دادخواست
 19. طلاق (۳) و نمونه دادخواست
 20. دخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی
 21. دادخواست صدور حکم بر اجازه ازدواج مجدد
 22. منع اشتغال زوجه و نمونه دادخواست
 23. تدلیس در نکاح و نمونه دادخواست
 24. دادخواست فسخ نکاح به لحاظ باکره نبودن زوجه
 25. دادخواست فسخ نکاح به لحاظ تخلف از شرط صفت
 26. فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج یا زوجه و نموه دادخواست
 27. حضانت و نمونه دادخواست
 28. دادخواست اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج
 29. فرزند خواندگی و نمونه دادخواست
 30. مهمترین آراء دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه حقوق خانواده

بخش دوم: شکوائیه

 1. تعریف شکواییه و نحوه تنظیم آن
 2. نحوه شروع به رسیدگی در امور کیفری
 3. هزینه خدمات قضایی در امور کیفری
 4. نمونه فرم شکواییه
 5. جرم سرقت و نمونه شکواییه
 6. جرم کلاهبرداری و نمونه شکواییه
 7. جرم افترا و نمونه شکواییه
 8. جرم قذف و نمونه شکواییه
 9. جرم نشر اکاذیب و نمونه شکواییه
 10. جرم زنا و نمونه شکواییه
 11. جرم لواط و نمونه شکواییه
 12. جرم توهین و فحاشی و نمونه شکواییه
 13. جرم خیانت در امانت و نمونه شکواییه
 14. جرم تصرف عدوانی و نمونه شکواییه
 15. جرم تدلیس و فریب در نکاح و نمونه شکواییه
 16. جرم ترک انفاق و نمونه شکواییه
 17. جرم آدم ربایی و نمونه شکواییه
 18. جرم ایراد صدمه بدنی و نمونه شکواییه
 19. جرم تخریب و نمونه شکواییه
 20. جرم جعل و نمونه شکواییه
 21. جرم انتقال مال غیر و نمونه شکواییه
 22. جرم معامله معارض و نمونه شکواییه
 23. جرم صدور چک پرداخت نشدنی (صدور چک بلامحل) و نمونه شکواییه
 24. جرم تهدید به قتل یا ضرر تنفسی، شرافتی، مالی یا افشاء سر و نمونه شکواییه
 25. جرم أخذ سند یا نوشته به عنف و تهدید و نمونه شکواییه
 26. جرم ایجاد مزاحمت تلفنی و نمونه شکواییه
 27. شکواییه در خصوص توهین به مأمورین دولت ضمن انجام وظیفه
 28. شکواییه در خصوص قدرت نمایی با چاقو
 29. شکواییه در خصوص ایجاد مزاحمت برای بانوان
 30. شکواییه در خصوص ورود به عنف
 31. شکواییه در خصوص کسی که ربا می‌گیرد
 32. شکواییه در خصوص افشاء اسرار حرفه‌ای توسط پزشک
 33. شکواییه در خصوص کیف زنی
 34. شکواییه در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی
 35. شکواییه در خصوص استفاده غیرمجاز از نیروی برق بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب
 36. شکواییه در خصوص بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
 37. شکواییه در خصوص کشتن عمدی حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری
 38. شکواییه در خصوص چراندن محصول دیگری
 39. شکواییه در خصوص تحریق عمدی
 40. شکواییه در خصوص تقبیل
 41. شکواییه در خصوص شهادت دروغ

توضیحات تکمیلی

وزن420 g
» شرح درس:

تشریح کامل مباحث دادخواست و شکوائیه

» نکات کلیدی:

ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی هر مبحث

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

مهدی عرب میستانی

» نوبت چاپ:

چاپ پنجم – بهار 1394

» ناشر:

دوراندیشان

» تعداد صفحات:

280 صفحه قطع وزیری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چگونه دادخواست و شکایت نامه بنویسیم ؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن