• خلاصه مباحث کاربردی دروس تخصصی عمران (سازه، زلزله، ژئوتکنیک)
  • معرفی مطالب مهم و نکات برتر منابع و آزمون ها دکتری عمران (سازه، زلزله، ژئوتکنیک)
  • تدوین سرفصلهای اصلی دکتری عمران (سازه، زلزله، ژئوتکنیک) در یک جلد کتاب
  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون Ph.D
  • تست های طبقه بندی شده آزمونهای دکتری دوره های گذشته تا آزمون سال 98
  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی

شامل دروس (مقاومت مصالح, تحلیل سازه‌ها, دینامیک سازه‌ها, تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته)