کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر صفوی

تحصیلات تکمیلی » محصولات » منابع دانشگاهی » کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر صفوی

کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر صفوی

۱۷,۵۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر صفوی شامل محتوای لازم برای آشنایی با اصولی ترین و جامع ترین ابزارها و روشهای کنترل و خودکار سازی فرآیندها در صنعت می باشد. از طرفی تمام محتوای لازم برای ارائه درس کنترل صنعتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای رشته های مهندسی در دانشگاه ها در این کتاب آمده است.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر سید علی اکبر صفوی (استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز)

این کتاب شامل محتوای لازم برای آشنایی با اصولی ترین و جامع ترین ابزارها و روشهای کنترل و خودکار سازی فرآیندها در صنعت می باشد. از طرفی تمام محتوای لازم برای ارائه درس کنترل صنعتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای رشته های مهندسی در دانشگاه ها در این کتاب آمده است.

درباره کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر صفوی

نویسندگان این کتاب با تکیه بر سالها تجربه تدریس دروس مهندسی کنترل در دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور و ارائه دوره های کوتاه مدت کنترل پیشرفته برای مهندسان صنایع، در داخل و خارج از کشور و سالها همکاری با صنایع داخلی و استفاده از منابع علمی مختلف محتوای این کتاب را تنظیم کرده اند. اصول این کتاب بر مبنای آشنا کردن مهندسان صنایع و دانشجویان با مفاهیم کلی مرتبط با مهندسی کنترل شامل اجزاء و شیوه های مختلف شناخت، مدلسازی، طراحی و اجرای کنترل در صنعت می باشد. تلاش زیادی شده است تا مطالب به زبان ساده و ترجیحاً با اصطلاحات رایج در محافل دانشگاهی و نیز در صنعت ارائه شود. در این کتاب، پس از بیان اصول تئوری کنترلی گفته شده، علاوه بر ارائه مثالهای حل شده و مسائل کاربردی قابل تفکر، با رجوع خواننده به پیوست کتاب و نرم افزار شبیه سازی امکان طراحی و اجرای کنترل کننده های پیشنهادی در محیط شبیه سازی فراهم شده است تا درک کاملتری از مفاهیم و کاربردها بدست آید.

مطالب ابن کتاب شامل موارد زیر است: در فصل اول مقدمه ای در رابطه با کنترل صنعتی همراه با چند مثال ساده از فرآیندهای صنعتی ارائه خواهد شد. مروری بر روشهای مدلسازی کلاسیک، فصل دوم کتاب را تشکیل می دهد. خطی سازی سیستم های غیرخطی و چند روش مدلسازی تجربی موضوع فصل سوم و چهارم می باشد. مباحث کنترل کننده های کلاسیک و شیوه های تنظیم آنها همراه با ساختار علمی آنها در صنعت جزو مطالب فصل پنجم است. مروری بر انواع کنترل کننده های پیشرفته در فصل ششم و ساختار فیزیکی کنترل کننده ها در فصل هفتم مطرح خواهند شد. فصل هشتم نیز به موضوع بسترهای اجرای کنترل در صنعت خواهد پرداخت. در فصل نهم نحوه عملکرد و کاربرد برخی ابزار دقیق مربوط به سیستم های کنترل معرفی می شود. در پیوست کتاب نیز معرفی و راهنمای بکارگیری دو نرم افزار آموزشی متناسب با محتوای این کتاب (PICLES , DIGEST) ارائه شده است و این نرم افزارها در CD پیوست این کتاب قرار دارد. لطفا توجه شود که در این ویرایش کتاب، نرم افزار واسط DOSBOX و راهنمای استفاده از آن روی CD قرار داده شده است. چون نرم افزارهای آموزشی کنترل PICSET , DIGEST تنها در محیط DOS کار می کنند، به کمک نرم افزار واسط DOSBOX امکان بکارگیری PICLES , DIGEST در محیط ویندوزهای ۷ و ۸ فراهم می شود.

فهرست مطالب کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر صفوی

معرفی مفاهیم کنترل فرآیند

 1. نگاه کلی صنعتی به یک مسأله کنترل
 2. اصول اولیه و اساسی عملکرد فرآیندهای صنعتی
 3. ابعاد مختلف صنعتی یک مسأله کنترل فرآیند
 4. متغیرهای یک فرآیند
 5. مفهوم یک سیستم کنترل فرآیند
 6. نگاه کلی به طراحی سیستم کنترل
 7. سوالات پایان فصل

فرآیندهای صنعتی

 1. سیستم های سطح مایع: مقاومت و ظرفیت – مدلسازی سیستم های سطح مایع – سیستم های سطح مایع دارای اثر متقابل – کنترل سطح بوسیله پمپها
 2. سیستم های حرارتی
 3. سیستم های فشار
 4. سوالات و مسائل پایان فصل

خطی سازی سیستم های غیر خطی

 1. خطی سازی یک سیستم یک متغیره
 2. خطی سازی یک سیستم دو متغیره
 3. سوالات و مسائل پایان فصل

مدل سازی تجربی فرآیندها

 1. مدلهای درجه اول همراه با تأخیر زمانی
 2. مدلهای مرتبه بالاتر
 3. سوالات و مسائل پایان فصل

کنترل کننده های کلاسیک و روش های تنظیم آنها

 1. ویژگیهای عمومی سیستم های فیدبک
 2. انواع کنترل فیدبک: کنترل کننده دو وضعیتی – کنترل کننده تناسبی – کنترل کننده انتگرالی – کنترل کننده مشتق گیر – کنترل کننده تناسبی+مشتق گیر
 3. تنظیم کنترل کننده های PID: روش تنظیم زیگلر و نیکولز – تنظیم PID بر مبنای بهینه سازی معیارهای انتگرال زمانی خطا
 4. ساختار کنترل کننده های PID صنعتی: اصطلاخات فنی اساسی در کنترل کننده های PID – انواع ساختارهای صنعتی کنترل کننده های PID – ساختار کلی کنترل کننده های PID – ساختار موازی کنترل کننده PID – ساختار سری PID با اثر متقابل – رابطه بین پارامترهای ساختاری سری و موازی
 5. سوالات و مسائل پایان فصل

حلقه های کنترل پیشرفته

 1. کنترل پیشرو
 2. استراتژی کنترل پیشرو/فیدبک
 3. کنترل متداخل
 4. جبران کننده تأخیر زمانی (پیش بین اسمیت)
 5. کنترل کننده Decoupling برای سیستم های چند متغیره: تابع تبدیل ماتریسی برای سیستم های چند متغیره – طراحی کنترل کننده های فیدبک سیستم های چند متغیره
 6. سوالات و مسائل پایان فصل

انواع کنترل کننده های PID

 1. کنترل کننده های نیوماتیک: اصول اساسی حاکم بر سیستمهای نیوماتیک – تقویت کننده دهانه-تیغه – رله های نیوماتیکی – کنترل کننده تناسبی نیوماتیکی از نوع نیرو-فاصله – کنترل کننده تناسبی از نوع نیرو-تعادل – شیرهای بادی – اصول اولیه بدست آوردن کنترل کننده مشتق گیر نیوماتیکی – بدست آوردن کنترل کننده تناسبی انتگرالی نیوماتیکی
 2. کنترل کننده های هیدرولیکی: سیستم های هیدرولیکی – کنترل کننده های انتگرالی هیدرولیکی – کنترل کننده های تناسبی هیدرولیکی – ضربه گیر – بدست آوردن کنترل کننده تناسبی انتگرال گیر هیدرولیکی – بدست آوردن کنترل کننده تناسبی مشتق گیر هیدرولیکی
 3. کنترل کننده های الکترونیکی: تقویت کننده وارونساز – کنترل کننده PID با استفاده از تقویت کننده عملیاتی
 4. سوالات و مسائل پایان فصل

بسترهای اجرایی کنترل صنعتی

 1. کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC): تشریح ساختمان داخلی PLC – انتخاب یک واژه، PC یا PLC – مقایسه PLC با سایر سیستم های کنترل – برنامه نویسی PLC
 2. سیستم های کنترل توزیع شده (DCS): نگرش های کلاسیک به خودکار سازی واحدهای صنعتی – مفاهیم خودکار سازی بر اساس سیستم های کامپیوتری – سیستم های کنترل کامپیوتری توزیع شده (DCCS) – شناخت کلی اجزای یک سیستم کنترل توزیع شده – معماری سیستم های کنترل توزیع شده
 3. شبکه های صنعتی فیلدباس: لایه های شبکه – توپولوژی های معروف شبکه – شبکه های صنعتی – برخی پروتکلهای لایه فیزیکی در شبکه های صنعتی
 4. استاندارد فیلدباس: مزایای فیلدباس – معرفی مختصر برخی استانداردهای معروف فیلدباس – معرفی استاندارد Fundation fieldbus یا (F.F)
 5. بلوکهای عملیاتی: بلوکهای منبع – بلوکهای مبدل – بلوکهای تابع ساز
 6. سوالات و مسائل پایان فصل

سنسورها، ترانسمیترها و شیرهای کنترل

 1. سنسورهای فشار
 2. سنسورهای دبی
 3. سنسورهای سطح
 4. سنسورهای دما
 5. ترانسمیترها: ترانسمیترهای نیوماتیکی – ترانسمیترهای الکترونیکی
 6. انواع شیرهای کنترل: شیرهای با عملکرد متقابل ساقه – شیرهای با ساقه چرخشی یا دورانی
 7. محرک های شیرهای کنترل: محرکهای دیافراگمی نیوماتیکی – محرکهای پیستونی – محرکهای الکتروهیدرولیکی و الکترومکانیکی – محرک های چرخشی دستی
 8. تجهیزات جانبی شیرهای کنترل: تثبیت کننده – بوسترها – سوئیچ های حدی
 9. سوالات و مسائل پایان فصل

پیوست: نرم افزار آموزشی PICLES و DIGEST

 1. آزمایش شماره ۱: مدل سازی یک فرآیند و طراحی کنترل کننده در نرم افزارهای PICLES و DIGEST
 2. آزمایش شماره ۲: تنظیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده از معیار زیگلر و نیکولز
 3. آزمایش شماره ۳: طراحی کنترل متداخل
 4. آزمایش شماره ۴: کنترل پیشرو
 5. آزمایش شماره ۵: کنترل چند متغیره
 6. آزمایش شماره ۶: طراحی کنترل کننده برای جبران تأخیر زمانی (پیش بین اسمیت)

توضیحات تکمیلی

وزن570 g
» مؤلف / مؤلفان:

دکتر سیدعلی اکبر صفوی، مهندس محمد رضوانی

» ناشر:

پژوهشگران نشر دانشگاهی

» تعداد صفحات:

375 صفحه قطع وزیری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب اصول و روشهای کنترل صنعتی دکتر صفوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن