سوالات پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با پاسخ های تشریحی

تحصیلات تکمیلی » محصولات » منابع دانشگاهی » سوالات پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با پاسخ های تشریحی

سوالات پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با پاسخ های تشریحی

۴,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

 • کتاب سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با پاسخ های کاملا تشریحی
 • شامل سوالات امتحانی از نیمسال اول دوم ۸۶-۸۵ تا نیمسال اول و دوم ۸۹-۸۸ + سوالات تشریحی + حل تشریحی کلیه سوالات

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

حل تشریحی سوالات پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی از سال ۸۵ تا ۸۸

 • کتاب سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با پاسخ های کاملا تشریحی
 • شامل سوالات امتحانی از نیمسال اول دوم ۸۶-۸۵ تا نیمسال اول و دوم ۸۹-۸۸ + سوالات تشریحی + حل تشریحی کلیه سوالات

بخشی از پیش گفتار کتاب:

در این اثر، سوالات امتحانی سال های گذشته دانشگاه پیام نور برای مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گردآوری شده است. همچنین در انتهای هر دوره، پاسخ تشریحی آنها آمده است. به علت اینکه این پاسخ ها توسط چندین استاد درس بازنگری شده است، دانشجویان می توانند از درستی آنها اطمینان حاصل نمایند.

در طراحی این کتاب نوآوری هایی صورت گرفته است تا مطالعه آن با کیفیت بهتری انجام پذیرد. یکی از این نوآوری ها شامل بهبود صورت سوالات می باشد. به این ترتیب که برای هر سوال علاوه بر صورت آن، موارد زیر در نظر گرفته شده است:

۱- عنوان سوال: به منظور مطالعه روان تر کتاب و یافتن سریعتر سوالات برای هر سوال، بخشی به نام عنوان سوال در نظر گرفته شده است که به ماهیت آن می پردازد.

۲- میزان اهمیت سوال: با توجه به میزان تکرار سوال در آزمون های دوره های گذشته، کیفیت و محتوای سوال، پارامتری به نام میزان اهمیت سوال با علامتهای *(معمولی)، **(مهم)، ***(خیلی مهم) در نظر گرفته شده است.

۳- میزان سختی سوال: این معیار بر اساس میزان دشواری سوال و مدت زمان لازم برای حل آن تعیین شده است و از سه درجه ساده، متوسط و سخت تشکیل شده است.

مباحثی از درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی که سوالات امتحانی از آنها طرح شده است به شرح زیر می باشد:

 1. انواع زبانهای برنامه نویسی
 2. تبدیل مگابایت به بایت
 3. حافظه ای برای راه اندازی سیستم
 4. کارکردهای سیستم عامل
 5. خصوصیات الگوریتم
 6. بررسی خروجی فلوچارت
 7. شناسه های معتبر در پاسکال
 8. نحوه ذخیره سازی انواع داده در پاسکال
 9. خطاهای نحوی
 10. خطایابی برنامه
 11. خطای کامپایلری در برنامه
 12. عبارتی شامل توابع کتابخانه ای ریاضی
 13. کاربرد عملگرهای بیتی
 14. کارکرد استفاده از کوتیشن در دستورات خروجی
 15. تعیین درستی یا نادرستی یک عبارت محاسباتی
 16. محدوده قابل قبول برای نوع داده WORD
 17. چگونگی تعریف ثابت
 18. درستی یا نادرستی یک یک عبارت منطقی
 19. به کارگیری عملگرهای بیتی در دستورات
 20. بررسی درستی عبارات شامل عملگرهای mod و Div
 21. بررسی متغیری از نوع داده Byte
 22. خروجی برنامه ای شامل دستورات ord , pred
 23. عبارت محاسباتی شامل عملگر mod
 24. کاربرد دستور () insert
 25. دستورات مورد استفاده در فایل های متنی
 26. دستورات مورد استفاده در همه انواع فایلها
 27. نمایش اعداد اعشاری با طول میدان
 28. حافظه اشغالی توسط رکورد
 29. تفاوتهای دستور Read و Readln
 30. صورت درست دستور write
 31. اعمال جبری به روی متغیرهایی از نوع مجموعه ها
 32. چگونگی کارکرد حلقه for ساختار case
 33. تعداد تکرار دستورات در حلقه های for تو در تو
 34. حلقه for کاهشی
 35. حلقه for تو در تو
 36. بررسی نتیجه بلاکی از دستورات در یک حلقه for
 37. بررسی خروجی برنامه شامل حلقه for و تابع delete
 38. بررسی خروجی یک تابع شامل شرط if elese
 39. بازنویسی حلقه while با repeat until
 40. خروجی برنامه شامل حلقه while
 41. خروجی برنامه شامل عملگرهای محاسباتی و دستور جایگزینی
 42. خروجی قطعه برنامه ای شامل توابع کتابخانه ای
 43. بررسی توابع ABS و Sqrt
 44. کارکرد عملگر + بر روی رشته ها و کاراکترها
 45. بررسی خروجی برنامه شامل تابع Succ
 46. حافظه اشغالی توسط آرایه سه بعدی
 47. اعلان متغیری از نوع آرایه
 48. چگونگی مقدار دهی به عناصر آرایه
 49. کارکردهای انواع جستجو
 50. عملگرهای منطقی در دستورات
 51. نحوه تعریف آرایه
 52. پروسیجری برای بازگشت به ابتدای حلقه
 53. حلقه ای با حداقل یکبار تکرار
 54. کارکردهای توابع Round و Pred
 55. نحوه محاسبه در پرانتزگزاری
 56. روالی جهت تغییر نحوه تولید اعداد تصادفی
 57. بررسی خروجی برنامه و تابع Upcase
 58. دستوری جهت خاتمه یافتن اجرای برنامه
 59. اثر اعمل توابع مختلف به روی متغیر اعشاری
 60. استفاده از تابع بازگشتی
 61. خروجی تابع بازگشتی
 62. کارکرد تابع بازگشتی
 63. خروجی برنامه ای شامل مجموعه و عملگر in
 64. ارجاع پارامترها توسط روال و اثر آن بر خروجی برنامه
 65. بررسی خروجی برنامه شامل روال با پارامترهای متغیری
 66. تعریف type شمارشی
 67. عملگرهای مجموعه ها در پاسکال
 68. محاسبه فضای اشغالی توسط یک رکورد
 69. دستوری جهت باز کردن فایل
 70. فایل متنی و کارکرد دستور rewrite
 71. فایل نوعدار و کارکرد دستور rewrite
 72. دستورات مورد استفاده در فایلهای متنی
 73. دستورات مورد استفاده در فایل های نوع دار
 74. فرمانی جهت انتقال اشاره گر فایل به وسط فایل

عنوان سوالات تشریحی موجود در کتاب:

 1. تابعی برای محاسبه فاکتوریل یک عدد
 2. برنامه محاسبه اول بودن یک عدد
 3. برنامه محاسبه حاصلضرب دو ماتریس ۵*۵
 4. برنامه تبدیل مبنای ۱۶ به ۱۰
 5. برنامه دریافت ۱۰ عدد از ورودی و ذخیره در فایل
 6. برنامه محاسبه ب.م.م دو عدد با استفاده از حلقه ها
 7. برنامه محاسبه مبنای دو یک عدد صحیح
 8. برنامه مرتب سازی اسامی ۵۰ دانشجو
 9. تابعی بازگشتی برای محاسبه فاکتوریل یک عدد
 10. برنامه ایجاد یک جدول ضرب در یک فایل خروجی
 11. برنامه تولید خروجی از اعدا به فرم مثلثی
 12. برنامه خواندن آرایه از ورودی و جستجوی عنصر جدید در آن
 13. برنامه مرتب سازی اطلاعات مشترکین تلفن
 14. برنامه محاسبه کمترین مقدار و تعداد تکرار آن از اعداد
 15. برنامه حذف صفرهای یک عدد ورودی و چاپ در خروجی
 16. برنامه مرتب سازی اطلاعات ۱۰۰ دانشجو توسط روال
 17. برنامه ای جهت باز کردن فایل، فراخوانی اطلاعات و ویرایش
 18. برنامه چاپ اعداد ورودی به صورت معکوس
 19. تابع محاسبه عدد صحیح معادل یک رشته ورودی
 20. تابعی جهت کشف عنصر ماکزیمم در آرایه
 21. برنامه تشکیل رکوردی از اطلاعات کتابها و جستجو بین آنها
 22. برنامه ایجاد کننده یک کپی از فایل ورودی
 23. برنامه ادغام دو آرایه مرتب و مرتب سازی همزمان
 24. تابع بازگشتی برای محاسبه معکوس یک رشته

توضیحات تکمیلی

وزن180 g
» ویژگی1:

شامل سوالات امتحانی از 86 تا 89

» ویژگی2:

حل تشریحی کلیه سوالات

» ویژگی3:

مشخص کردن میزان اهمیت و سختی سوالات

» مؤلف / مؤلفان:

گروه کامپیوتر نشر شار

» ناشر:

نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش

» تعداد صفحات:

110 صفحه قطع وزیری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با پاسخ های تشریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن