خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

تحصیلات تکمیلی » محصولات » گروه علوم انسانی » حقوق » خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۱۵,۰۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

 • شرح و نکته های مهم درس های آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی
 • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، استخدام قضات، کانون وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر اسناد رسمی

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

کتاب جامع و آموزشی خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شامل:

 • شرح و نکته های مهم درس های آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی
 • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، استخدام قضات، کانون وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر اسناد رسمی

بخشی از مقدمه مولف کتاب:

اکنون که به لطف و عنایت حق تعالی این مجموعه حاضر چاپ شده است و در اختیار علاقمندان و داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و به طریق اولی داوطلبان آزمونهای مشاغل قضایی، سردفتری اسناد رسمی و کانون وکلا قرار می گیرد لازم می دانم که نکاتی چند را متذکر شوم.

 1. در این مختصر دروس رشته حقوق خصوصی یعنی حقوق مدنی، حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی به طور مجزا در سه دفتر مورد تحقیق و تتبع قرار گرفته است.
 2. در انتهای هر دفتر تستهای مربوط به مباحث تالیف شده از آزمونهای استخدامی قضائی و کانون وکلا انتخاب به انضمام تستهای مولف آورده شده است.
 3. مطالعه دقیق مجموعه حاضر برای علاقمندان و داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق از نظر بنده کافی می باشد، لیکن داوطلبان برای تبحر بیشتر در بعضی از مباحث می توانند از کتابهای ارجاع داده شده استفاده کنند.
 4. نظر به اینکه در آزمون های برگزار شده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سوالهای طرح شده از آئین دادرسی مدنی بیشتر از نص صریح قانون مارالذکر بوده است قانون مزبور با توضیحات لازم در دفتر سوم آورده شده است.

فهرست مطالب کتاب:

دفتر اول: حقوق مدنی

اشخاص و محجورین

 1. اشخاص: حقوق مربوط به شخصیت در قانون مدنی – غایب مفقود الاثر – ممیزات شخص طبیعی – اقامتگاه
 2. محجورین: اهلیت – صغیر – غیر رشید (سفیه) – مجنون – قیمومت

در اموال و مالکیت

 1. کلیات
 2. در حق انتفاع
 3. حق ارتفاق
 4. وقف

در عقود و تعهدات بطور کلی

 1. در تعریف عقد
 2. در اقسام عقد
 3. در شرایط اساسی برای صحت معامله
 4. آثار قرارداد
 5. خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
 6. شروط ضمن عقد
 7. معاملات فضولی
 8. سقوط تعهدات

در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

 1. مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
 2. غصب
 3. اتلاف
 4. تسبیب
 5. اجتماع سبب و مباشر
 6. ارکان مسئولیت
 7. استیفاء

عقود معین(۱)

 1. عقد بیع: انواع مبیع – انواع تصرف – اوصاف و خصوصیات عقد بیع – مورد معامله از شرایط صحی عقد بیع – شرایط مختص عقد بیع – آثار بیع – آثار تلف مبیع قبل از قبض – خیارات – احکام کلی خیارات
 2. عقد اجاره: مفاهیم کلی – اقسام اجاره – شرایط اختصاصی عقد اجاره – خیارات در عقد اجاره – موارد بطلان عقد اجاره – تکالیف مستأجر – تکالیف موجر – اجاره متصدی حمل و نقل

عقود معین(۲)

 1. مزارعه و مساقات
 2. عقد مضاربه: تعریف – ارکان اساسی مضاربه – شرط ضمان بر مضارب – ماهیت مضاربه – اثر انفساخ در عقد مضاربه – آثار فسخ عقد مضاربه
 3. عقد جعاله: تعریف – اقسام جعاله – مختصات – تفاوت اجاره اشخاص با عقد جهاله
 4. شرکت: اقسام شرکت – آثار شرکت – تصرف شرکا در مال مشاع – اداره مال مشترک – موارد رفع شرکت – مواردی که شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترک نمی باشد – تقسیم اموال مشترک – عمل تقسیم بوسیله دادگاه
 5. ودیعه: تعهدات مستودع(امین) – مستودع غیر رشید
 6. عقد عاریه: تعریف و مختصات مورد عاریه – آثار و احکام عاریه – انحلال عقد عاریه
 7. عقد قرض
 8. عقد وکالت: تعریف و مختصات – شرایط موضوع وکالت – تعهدات وکیل – تعهدات موکل – طرق انقضاء وکالت
 9. ضمان عقدی: تعریف – اوصاف عقد ضمان – لزوم ترازی طرفین و ضمان – موارد تعلیق عقد ضمان – اعیان مضمونه و امانی – در ارتباط مضمون له و مضمون عنه – در ارتباط ضامن با مضمون له – ارتباط ضامن با مضمون عنه – تعدد ضامن – پرداخت از سوی مضمون عنه
 10. عقد حواله: اوصاف حواله – تفاوت حواله با ضمان – حواله از لحاظ وضعیت محال علیه – معین بودن موضوع حواله – موارد انحلال حواله
 11. عقد کفالت: اوصاف عقد کفالت – انواع کفالت – کفالت از نشر زمانی – موارد سقوط تعهد کفیل ماده (۷۴۶)ق.م – اثر فوت کفیل – موارد انحلال و زوال کفالت
 12. عقد رهن (حق عینی تبعی): اوصاف عقد رهن – رهن موقت – تعدد مرتهن – حقوق و تکالیف راهن – حقوق و تکالیف مرتهن – موارد انحلال رهن

خانواده

 1. عقد نکاح: شرایط اساسی نکاح (موانع نکاح) – تکالیف مشترک زوجین – ریاست شوهر بر خانواده – روابط مالی زن و شوهر
 2. مهر
 3. انحلال نکاح: وکالت زن در طلاق – تفاوت فسخ نکاح و طلاق – فسخ نکاح – طلاق
 4. عده: تعریف – اقسام عده
 5. نکاح منقطع
 6. نسب: تعریف – شرایط تحقق نسب – انواع نسب – آثار نسب
 7. انفاق: نفقه اولاد – تکلیف به انفاق به اولاد – نفقه پدر و مادر و اجداد – خصوصیان نفقه اقارب – تفاوت نفقه زن با نفقه اقارب

شفعه، وصیت و ارث

 1. اخذ به شفعه: مفهوم – شرایط ایجاد حق شفعه – اثر جهل نسبت به شفعه (ماده ۸۲۱ ق.م) – تعارض خیارات با حق شفعه – موانع ایجاد حق شفعه – موارد اسقاط حق شفعه
 2. وصیت: اقسام وصیت – خصوصیات وصیت – تبعیض در قبول وصیت – حالات مختلف رد و قبول وصیت قبل و بعد از فوت موصی – قبول وصیت در صورتی که موصی له محجور باشد – شرایط موصی له – شرایط وصی – وظایف وصی
 3. ارث: مفاهیم – حقوق و دیونی که قبل از تقسیم به ترکه میت تعلق می گیرد – تاثیر جهل به تاریخ فوت در ارث بری – موانع ارث – جدول کامل ارث

دفتر دوم: حقوق تجارت

تاجر و اعمال تجاری

 1. دلالی
 2. حق العمل کاری
 3. قرارداد حمل و نقل
 4. نمایندگان تجاری

شرکتهای تجاری

 1. شرکتهای سهامی
 2. شرکت سهامی عام
 3. سهام – اوراق قرضه
 4. مجامع عمومی
 5. هیئت مدیره
 6. بازرسان
 7. انحلال و تصفیه
 8. شرکت با مسئولیت محدود
 9. شرکت تضامنی
 10. شرکت مختلط غیر سهامی
 11. شرکت مختلط سهامی
 12. شرکت نسبی

اسناد تجاری (چک، سفته، بروات)

 1. برات
 2. ظهرنویسی برات
 3. ضمانت
 4. برات رجوعی
 5. سفته
 6. چک

ورشکستگی

 1. ورشکستگی عادی
 2. ورشکستگی به تقصیر
 3. ورشکستگی به تقلب
 4. آثار حکم ورشکستگی

دفتر سوم: آیین دادرسی مدنی

در صلاحیت دادگاه ها

 1. در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
 2. اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

وکالت در دعاوی

دادرسی نخستین

 1. دادخواست
 2. بهای خواسته
 3. جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 4. جلسه دادرسی
 5. توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
 6. امور اتفاقی
 7. تامین دلیل و اظهارنامه
 8. دعاوی تصرف دعوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
 9. سازش و درخواست آن
 10. رسیدگی به دلایل
 11. رأی

تجدیدنظر

 1. احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
 2. آرای قابل تجدیدنظر
 3. مهلت تجدیدنظر
 4. دادخواست و مقدمات رسیدگی
 5. جهات تجدیدنظر

فرجام خواهی

 1. فرجام خواهی در امور مدنی
 2. اعتراض شخص ثالث
 3. اعاده دادرسی

مواعد

 1. تعیین و حساب مواعد
 2. دادن مهلت و تجدید موعد

داوری

هزینه دادرسی و اعسار

 1. هزینه دادرسی
 2. اعسار از هزینه دادرسی

مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 1. کلیات
 2. خسارت
 3. مستثنیات دین

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

بهمراه بخش معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در انتهای کتاب

توضیحات تکمیلی

وزن752 g
» شرح درس:

خلاصه دروس (آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی) بهمراه نکات مهم و کلیدی

» تست‌های تألیفی:

دارد

» پاسخ تشریحی:

دارد

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

صالح همتی

» ناشر:

انتشارات پردازش

» تعداد صفحات:

475 صفحه قطع وزیری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق خصوصی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن