کتاب اطلس مریل 2012 روشهای تصویر برداری سر و گردن (جلد سوم) ترجمه الهه جزایری قره باغ از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب اطلس مریل (جلد سوم) روشهای تصویربرداری سر و گردن, شامل روش های پرتونگاری از استخوانهای جمجمه، صورت و سینوس ها به همراه روش های تخصصی پرتونگاری از پستان، سیستم اعصاب مرکزی، گردش خون و کاتتراسیون قلبی می باشد.