کتاب اطلس مریل 2012 روشهای تصویر برداری تنه و شکم (جلد دوم) ترجمه دکتر وحید چنگیزی و الهه جزایری قره باغ از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب اطلس مریل جلد دوم روشهای تصویربرداری تنه و شکم, شامل روش های پرتونگاری ستون مهره ها، دستگاه تنفسی، گوارشی، ادراری و تناسلی به همراه چگونگی پرتونگاری از مصدومین و اندازه گیری استخوان بلند و بررسی مفاصل می باشد.  این کتاب از دو بخش تشکیل شده است بخش اول به اصول و تصویربرداری به روش CT اسکن می پردازد و بخش دوم شامل نکات مربوط به دستور العمل‌های تصویر برداری از قسمت‌های مختلف بدن می باشد.