کتاب اطلس مریل 2012 روشهای تصویربرداری اندام های فوقانی و تحتانی (جلد اول) ترجمه دکتر وحید چنگیزی و الهه جزایری قره باغ از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب اطلس مریل (جلد اول) روشهای تصویربرداری اندام های فوقانی و تحتانی, کتابی جامع در زمینه روش های تصویر برداری است و شامل تمامی روش های تصویربرداری، خلاصه آناتومی، روشهای برخورد با بیماران در گروههای سنی متفاوت، چگونگی انجام تصویربرداری درشرایط دشوار بیماران ضربه دیده و مجروح و … می باشد. از دیگر ویژگی های مهم این کتاب مسئولیت های تصویربرداران را در بخش های تصویربرداری متذکر می شود و شامل تصاویر رادیوگرافیک فراوان برای درک بهتر مطالب کتاب می باشد.