کتاب راهنمای جامع LabVIEW زبان برنامه‌نویسی گرافیکی اثر دکتر محمدمهدی درویشی و مهندس رابعه رزمجویی از انتشارات آفرنگ

کتاب راهنمای جامع LabVIEW مثلث نارنجی تمام اصول مورد نیاز برای یادگیری زبان برنامه نویسی گرافیکی از سطح مبتدی تا پیشرفته را آموزش می دهد. این کتاب شامل مثال‌های آموزشی متعدد و DVD حاوی فایل های تمام مثال ها و تمرین های کتاب می باشد.