کتاب معرفی سیستم های SCADA اثر مهندس وحید سعیدی از انتشارات آفرنگ

کتاب آموزش اسکادا, معرفی سیستم‌های SCADA حاصل سال‌ها تجربه آموزشی و عملی نویسنده در زمینه شناخت دقیق پروژه‌های اجراشده یا در دست اجرا در صنایع نفت و گاز، برق و … و نیز درک نیازهای جامعه دانشگاهی به آشنایی با اصول طراحی و کاربردهای سیستم‌های SCADA در صنایع می باشد. نرم‌افزارهای SCADA نقش واسط انسان و ماشین را ایفا می‌کنند، امکان مدیریت و نمایش اطلاعات ذخیره‌شده در کامپیوترهای مرکز کنترل را فراهم می‌آورد.