کتاب خودآموز کامل AutoCAD 2015 اثر مهندس مهدی متقی‌پور از نشر آفرنگ

کتاب خودآموز آموزش اتوکد مثلث نارنجی شامل آموزش دستورها به ترتیب اهمیت آن‌ها، آموزش نحوه ترسیم مثال‌های کتاب در قالب فیلم‌های آموزشی تهیه‌شده توسط مؤلف، ارائه موارد متعددی از مثال‌های کاربردی حل‌شده و عرضه تمرین‌های تکمیلی بسیار با دید صنعتی و … می باشد. در DVD همراه کتاب فیلم‌های آموزشی مربوط به نحوه ترسیم مثال‌های کتاب و فایل‌های مورد استفاده در مثا‌ل‌ها و تمرین‌های کتاب قرار داده شده است.