کتاب آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین به کمک نرم‌افزار ANSYS اثر دکتر نیما جمشیدی، مهندس بصیر خدارحمی و مهندس امیر رضایی از نشر آفرنگ

کتاب آموزش انسیس مثلث نارنجی راهنمایی جامع و کامل برای حل مسائل متنوع ارتعاشات می باشد و بر اساس دسته‌بندی مسائل مختلف موجود در کتاب‌های مرجع درسی و آموزشی ارتعاشات تالیف و نگارش شده است. DVD همراه کتاب شامل: اسلاید‌های آموزشی برای مدرسان، نسخه مجله‌‌های ANSYS Solution و فایل مثال‌های کتاب می باشد.