مشخصات و خرید کتاب الکترومغناطیس پوران پژوهش اثر دکتر فرهاد عباس نژاد شامل:

  • درسنامه جامع الکترومغناطیس ویژه رشته‌های مهندسی برق و فیزیک
  • ارائه مثال‌های متنوع با حل تشریحی
  • ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل
  • سوالات و تست‌های طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل
  • قایل استفاده داوطلبان آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه برق و فیزیک