مشخصات و خرید کتاب جزوه نکته و تست استخدامی بیان معماری

کتاب زیر که همانند جزوه درسی و در 87 صفحه قطع A5 ارائه شده است، ترکیبی شامل مثالهای حل شده و نکته‌های استخدامی بیان معماری است و نیاز آن دسته از داوطلبانی که زمان زیادی جهت مطالعه نداشته و فقط قصد مطالعه‌ی خلاصه درس و نکته و همچنین نمونه سوال دارند، مفید می‌باشد.

سرفصل مباحث کتاب:

  1. نکات اصول ترسیم فنی + 20 تست با حل تشریحی
  2. نکات پرسپکتیو + 24 تست با حل تشریحی
  3. نکات عناصر مکمل در پرسپکتیو + 8 تست با حل تشریحی
  4. نکات نور و سایه + 16 تست با حل
  5. نکات اصول اولیه در راندو و اسکیس + 11 تست با حل