مشخصات و خرید کتاب جزوه نکته و تست استخدامی ترمودینامیک

کتاب زیر که همانند جزوه درسی و در 119 صفحه قطع A5 ارائه شده است، ترکیبی از مثالهای حل شده و نکات آزمون استخدامی درس ترمودینامیک است و نیاز آن دسته از داوطلبانی که زمان زیادی جهت مطالعه نداشته و فقط قصد مطالعه‌ی مختصر مباحث و نکته و همچنین نمونه سوال دارند، مفید می‌باشد.

سرفصل مباحث کتاب:

  1. نکات دما و گرما + 10 تست با حل تشریحی
  2. نکات گرما و قانون اول ترمودینامیک + 12 تست با حل تشریحی
  3. نکات نظریه جنبشی گازها + 12 تست با حل تشریحی
  4. نکات آنتروپی + 16 تست با حل
  5. نکات قانون دوم ترمودینامیک + 18 تست با حل

+ تعداد 75 نمونه سوال استخدامی ترمودینامیک با پاسخ تشریحی