مشخصات و خرید کتاب جزوه مختصر مباحث و تست استخدامی مفاهیم و روشهای آماری 1 و 2

کتاب زیر که همانند جزوه درسی و در 128 صفحه قطع A5 ارائه شده است، ترکیبی از مختصر مباحث و نکات درس مفاهیم و روشهای آماری 1 و 2 بهمراه نمونه سوالات استخدامی آن با پاسخ تشریحی است و نیاز آن دسته از داوطلبانی که زمان زیادی جهت مطالعه نداشته و فقط قصد مطالعه‌ی خلاصه درس و نکته و همچنین نمونه سوال دارند، مفید می‌باشد.

✅ بخش اول کتاب شامل مختصر مباحث و نکات مفاهیم و روشهای آماری 1 و 2 در سرفصلهای: ✅ مفاهیم و روشهای آماری 1 (شرح مبحث؛ پردازش داده‌های آماری؛ داده‌های آماری؛ طول دامنه تغییرات) ✅ مفاهیم و روشهای آماری 2 (آنالیز ترکیبی؛ احتمال؛ همبستگی؛ سری‌های زمانی) می‌باشد.

✅ بخش دوم کتاب شامل 128 نمونه سوال مفاهیم و روشهای آماری 1 و 2 با پاسخ تشریحی می‌باشد.