مشخصات و خرید کتاب تست استخدامی حسابداری (دروس تخصصی) با پاسخ تشریحی اثر دکتر محسن حسنی و مهندس مهسا عبدالمحمدی از انتشارات نوآور شامل

تشریح کامل سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته حسابداری

سوالات موجود در این کتاب در دروس ذیل می‌باشد: 

 • کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 • اصول حسابداری
 • حسابداری مالی (اصول حسابداری)
 • حسابداری شرکتها (اصول حسابداری)
 • حسابداری میانه (اصول حسابداری)
 • حسابداری مالی و دولتی (اصول حسابداری)
 • حسابرسی
 • حسابداری صنعتی
 • بودجه و حسابداری دولتی
 • ریاضی و آمار
 • مدیریت مالی