مشخصات، قیمت و خرید کتاب حسابداری بخش عمومی تألیف دکتر پرویز سعیدی؛ رضا جعفری و ماریه حسنی از انتشارات نگاه دانش