مشخصات، قیمت و خرید کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی تألیف دکتر سیدرضا سیدجوادین از انتشارات نگاه دانش