مشخصات، قیمت و خرید کتاب خلاصه درس و تست استخدامی سیگنال ها و سیستم ها (تجزیه و تحلیل سیستم ها)

درس سیگنال ها و سیستم ها (تجزیه و تحلیل سیستم ها) یکی از مواد امتحانی آزمونهای استخدامی مهندسی برق می‌باشد.

به همین منظور کتاب زیر که همانند جزوه درسی و در 200 صفحه قطع A5 ارائه شده است، ترکیبی از خلاصه مباحث درس تسیگنال ها و سیستم ها (تجزیه و تحلیل سیستم ها) بهمراه نمونه سوالات استخدامی آن با پاسخ های تشریحی است و نیاز آن دسته از داوطلبانی که زمان زیادی جهت مطالعه نداشته و فقط قصد مطالعه خلاصه درس و نکته و همچنین نمونه سوال دارند، مفید می‌باشد.

کتاب در هفت سرفصل با عناوین (سیگنال‌ها / کانالوشن / سری فوریه سیگنال‌های تناوب / تبدیل فوریه زمان پیوسته / تبدیل فوریه زمان گسسته / تبدیل لاپلاس / تبدیل  Z) ارائه شده است.