مشخصات، قیمت و خرید کتاب سوالات استخدامی فوریت های پزشکی (اورژانس) دروس تخصصی و دروس عمومی اثر فاطمه نژاد قنبری و فریبا زمانی امیر

این کتاب حاوی سوالات آزمون استخدامی فوریت های پزشکی (اورژانس) دروس عمومی و دروس تخصصی با پاسخ های تشریحی می باشد. سوالات کتاب مربوط به آزمون های استخدامی دوره های قبل و نمونه سوالات تالیفی استاندارد می باشد.