مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مدیریت تحول در سازمان ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد از انتشارات صفار

کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال.فرنچ و سسیل.اچ.بل با ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد است. این کتاب شامل بررسی ماهیت و ویژگی‌ها، نظریه‌ها، روش‌های عملی و ارزش‌های تحول سازمان می باشد. کتاب مدیریت تحول در سازمان قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت و دواطلبان و دانشجویان رشته روان شناسی صنعتی سازمانی است.