خرید اینترنتی کتاب آزمون های جامع استخدامی بانکها از انتشارات سیمای دانش و انتشارات آذر اثر خدیجه پور معین

این کتاب شامل آزمونهای جامع استخدامی بانکها، سوالات آزمون های برگزار شده بانکها و ادارات و موسسات دولتی و خصوصی سالهای گذشته می باشد. این کتاب شامل سوالات مباحث مبانی کامپیوتر، هوش و استعدادتحصیلی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، ریاضیات، آمار و احتمالات، معارف، اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی می باشد.