کتاب مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ – ترور (2019) ترجمه محمد مهدی غیرتیان و مجید متقی نژاد از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ – ترور (2019) ترجمه جدید حاوی مطالب در رابطه با داروهای جدید، تمام مباحث آن، به ویژه اشکال، جداول و سوالات مرتبط در پایان هر فصل قرار گرفته شده است. از نکات حائز اهمیت این ویراست افزوده شدن مباحث مربوط به فارماکوژنتیک در متن کتاب است.