کتاب بانک جامع سوالات پیش کارورزی و دستیاری دروس مینور 2, شامل مجموعه آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری قطب 10 کشوری (تهران) از سال 1377 تا شهریور 1396 می باشد. مباحث مینور 2 شامل: پوست، ارتوپدی، نورولوژی، فارماکولوژی، روان پزشکی، اپیدمیولوژی و آمار است. در آخرین ویرایش این کتاب منابع دروس عفونی، پوست، آمار و اپیدمیولوژی تغییر یافته است.

در راستای تغییرات منابع آزمون دستیاری مجموعه های کتاب های key book بر اساس آخرین منابع ویرایش شده است.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب بانک جامع سوالات پیش کارورزی و دستیاری دروس مینور (جلد 2) اثر دکتر علیرضا زادمهر و دکتر گلایول برهمن از انتشارات اندیشه رفیع