کتاب بانک جامع سوالات پیش کارورزی و دستیاری دروس مینور 1, حاوی مجموعه آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری قطب 10 کشوری (تهران) از سال 1377 تا شهریور 1396می باشد. مباحث مینور 1 شامل: عفونی، رادیولوژی، ارولوژی، چشم ، پاتولوژی، ENT و اخلاق پزشکی است. در آخرین ویرایش این کتاب منابع دروس عفونی ، پوست، آمار و اپیدمیولوژی تغییر یافته است.

در راستای تغییرات منابع آزمون دستیاری مجموعه های کتاب های key book بر اساس آخرین منابع ویرایش شده است.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب بانک جامع سوالات پیش کارورزی و دستیاری دروس مینور (جلد 1) از اثر دکتر علیرضا زادمهر و دکتر گلایول برهمن از انتشارات اندیشه رفیع