کتاب مبانی بافت شناسی نظری و عملی, شامل متن و جلوه های میکروسکوپیک از بافت های مختلف بدن به همراه اطلس رنگی می باشد. این کتاب با داشتن تصاویر فراوان به توضیح اهمیت بافت شناسی و روشهای مطالعه بافت ها و انواع بافت ها می پردازد و در 19 فصل تنظیم و گردآوری شده است.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب ززز اثر دکتر فرشته مهرآئین از انتشارات اندیشه رفیع