مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب ژن 12 لوین 2018 (جلد دوم) ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید، دکتر محمد امین جاویدی، دکتر زهرا شادلو و حمید لطیفی نوید از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب ژن 12 لوین, در دو جلد و 30 فصل تالیف و گردآوری شده است و جلد دوم این مجموعه به مطالبی در خصوص همانند سازی، رونویسی و ترجمه ژن، استفاده از کد ژنتیکی، تنظیم بیان ژن و اپرون می پردازد. این کتاب شامل 15 فصل می باشد.