مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب ژن 12 لوین 2018 (جلد اول) ترجمه دکتر سعید لطیفی‌نوید، دکتر علی ذکری، دکتر مجید‌ ذکی‌ دیزجی و فاطمه علیزاده از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب ژن 12 لوین, در دو جلد تالیف و گردآوری شده است و جلد اول این مجموعه به مطالعه مطالبی در مورد ساختار و عملکرد DNA، کروموزوم ها، سلول ها و رشد، ژنوم، محتوای ژنوم و تکامل آن می پردازد. این کتاب شامل 15 فصل می باشد.