مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب اطلس جامع خون شناسی اثر احمد فاطمی و لیلا جعفری از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب اطلس جامع خون شناسی حاصل بررسی و مطالعه منابع برجسته در زمینه اطلس هماتولوژی و همچنین ارائه تجربیات چندساله در زمینه هماتولوژی آزمایشگاهی و تشخیصی می باشد. کتاب اطلس جامع خون شناسی دارای بیان ساده و هدفمند در توضیح مورفولوژی طبیعی و مورفولوژی غیر طبیعی و ارتباط با بیماری‌ها است. و حاوی تصاویر، جداول، نمودارها بصورت رنگی است.

این کتاب شامل 5 فصل زیر است:

  • بخش اول: ارزیابی و بررسی خون
  • بخش دوم: هماتوپوئز
  • بخش سوم: گلبول های قرمز
  • بخش چهارم : لکوسیت ها
  • بخش پنجم: توضیح مطالب متفرقه