مشخصات و خرید کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی تألیف دکتر امیر لزگی (دکترای زبان و مدرس دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی) با ویرایش بیتا فخرالسادات (دکترای زبان و مدرس دانشگاه تهران) از نشر جامعه نگر

کتاب درسنامه جامع زبان کنکور ارشد علوم پزشکی که با استناد منابع جدید وزارت بهداشت و مطابق نمونه سوالات آزمون وزارت بهداشت تکیه بر مهارتهای لغات و خواندن و درک مطلب است مشتمل بر دوازده بخش است که هر بخش شامل یک مهارت خواندن و درک مطلب و نیز مروری بر نمونه سئوالات سنوات گذشته است و همچنین شامل:

  • ارائه سوالات سنوات گذشته برای توضیحات مربوط به مهارتهای درک مطلب و لغات هر بخش با تکیه بر اصول استاندارد تافل
  • تنظیم حجم و پیچیدگی سوالات از کم به زیاد با هدف قابل استفاده بودن برای اوطلبان سطوح مختلف
  • ارائه سوالات سنوات گذشته تا آخرین دوره با پاسخ تشریحی
  • دارای گزیده ای از قسمت های خواندن و درک مطلب کتب مختلف تافل در پایان کتاب جهت تمرین بیشتر و اشراف کامل
  • دربرگیرنده منابع زبان ارشد و لغات کلیدی Essential words و 504 واژه