مجموعه حاضر با عنوان کتاب تست ارشد تغذیه شامل آزمون های کنکور ارشد پزشکی سال های 77 الی 97 همراه با پاسخ تشریحی و تحلیلی و نکات تکمیلی می باشد. منابع مورد استفاده برای طرح سوال های که برای تنظیم پاسخ مجموعه حاضر استفاده گردیده است عبارتند از: تغذیه اساسی و کاربردی، بیوشیمی عمومی، فیزیولوژی

مشخصات، قیمت و خرید کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تغذیه اثر دکتر رضا همایونفر، الهام احرام پوش و فاطمه بهرسی از نشر جامعه نگر