مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب درسنامه جامع ارشد آموزش بهداشت نشر جامعه نگر اثر مجتبی آزاد بخت، مجید امیرسرداری، فاطمه السادات ایزدخواه، شادی فتحی زاده، زهره فکری زاده

کتاب درسنامه جامع ارشد آموزش بهداشت, پس از ارایه چکیده ی جامع هر فصل، تست های کنکورهای اخیر آموزش بهداشت و سپس تست های تالیفی آورده شده است. تست های تالیفی به عنوان تست های مکمل و با هدف تفهیم یک موضوع خاص در قالب هر تست مطرح شده است . لذا به داوطلبین توصیه می شود در پایان هر فصل تمامی تست های آن را نیز مطالعه نمایند. این کتاب شامل:

  • ارائه چکیده فشرده و جامع منابع معرفی شده وزارت بهداشت
  • تاکید بر تفهیم عمیق مطالب
  • ارائه تست های کنکوری و تکلیفی در پایان هر بخش
  • قابلیت استفاده برای آزمون دکترای آموزش بهداشت