مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی زبان و ادبیات فارسی MBA از انتشارات نگاه دانش اثر دکتر محمدجواد زینلی

کتاب زبان و ادبیات فارسی MBA نگاه دانش, جهت آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد MBA و مدیریت اجرایی (6) تهیه و تدوین شده است. از ویژگی های مهم این کتاب:

  • کلیات مسائل ادبی
  • آرایه های ادبی
  • دستور زبان فارسی
  • تاریخ ادبیات و سبک شناسی
  • لغات و عبارات مهم متون ادبی
  • املا و نگارش فارسی
  • همراه بت پرسش های طبقه بندی شده ی آزمون سراسری و آزمون های نمونه