مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اثر دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان از انتشارات نشر توسعه ایران

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان, مجموعه قوانین و مقررات نظام مهندسی است و تمام ارکان و قسمت ها و خط مش های نظام مهندسی را به طور کامل توضیح  داده که تمام اعضا نظام مهندسی ساختمان باید با این قانون آشنا باشند. این مجموعه با آخرین اصلاحات و الحاقات شامل آئین نامه های زیر می باشد:

  • آئین نامه ماده 4 مصوب 1374
  • آئین نامه اجرایی مصوب 1375
  • آئین نامه ماده 27 مصوب 1379
  • آئین نامه ماده 28 مصوب 1379
  • آئین نامه اجرائی ماده 33 مصوب 1383