مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی از انتشارات نوآور اثر محمد عظیمی آقداش

کتاب تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی, به شرح کامل و تفضیلی آزمون های نظام مهندسی ادوار گذشته می پردازد و شامل توضیحات جامع و اطلاعات تکمیلی است که بر اساس آخرین اصلاحیه قوانین و مقررات شهرسازی و کتاب های مرجع تهیه و تدوین شده است.

مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته شهرسازی:

  • آخرین ویرایش مباحث: 21-20-4-2-1
  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن
  • مصوبات شورای شهرسازی و معماری ایران
  • اصول و مبانی مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری
  • روش ها و شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری
  • مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری
  • حقوق، قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به شهرسازی کشور
  • اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرحها و برنامه های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی
  • تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی رشته شهرسازی