مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مبانی طراحی معماری انتشارات نوآور اثر مهندس مهدی بیات

کتاب مبانی طراحی معماری مهدی بیات, یکی از منابع مهم برای داوطلبان آزمون های نظام مهندسی معماری طراحی می باشد که به روش پیاده سازی الزمات در طرح معماری به زبانی ساده و به صورت کاربردی می پردازد. این منبع شامل ویژگی های زیر می باشد:

  • براساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان، ضوابط و نشریات و آیین‌نامه‌ها
  • تشریح، نحوه پیاده‌سازی و اولویت‌بندی استانداردها مرتبط با طراحی معماری
  • شرح منسجم و تصویری استانداردهای طراحی معماری به استناد مباحث مقررات ملی و سایر منابع معتبر
  • تجزیه و تحلیل یک نمونه موردی به صورت تصویری بر اساس بندهای مقررات ملی ساختمان
  • توضیح روش دستیابی به طرح معماری بر اساس ضوابط و مقررات به ساده‌ترین شکل