خلاصه و نکات کلیدی مباحث تاسیسات مکانیکی و برقی, شامل خلاصه و نکات کلیدی مباحث 13، 14، 16، 17 مقررات ملی ساختمان و دارای مباحث غیر تخصصی برق و مکانیک برای مهندسان معماری و عمران است.این کتاب جزء مواد آزمون نظام مهندسی در رشته های مهندسی عمران اجرا، مهندسی معماری نظارت و مهندسی معماری اجرا می باشد.

خلاصه و نکات کلیدی مباحث تاسیسات مکانیکی و برقی شامل:

  • چکیده ای از مقررات ملی ساختمان مباحث 13، 14، 16، 17
  • استانداردهای تاسیساتی، تجهیزات و تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و بهداشتی ساختمان
  • تهویه مطبوع در ساختمان ها
  • ضوابط و مقررات لوله کشی
  • دستورالعمل های ایمنی
  • سوالات آزمون های نظام مهدسی ساختمان

این کتاب برای جدیدترین آزمون های نظام مهندسی بروزرسانی شده است.