کتاب سوالات دکتری شهرسازی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری شهرسازی) با پاسخ کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ‌ها

شامل دروس:

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (نظریه ها و اندیشه های مطرح در برنامه ریزی و طراحی شهری – روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری