مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب زبان شناسی مدرسان شریف اثر علی درخشش

کتاب زبان شناسی مدرسان شریف گردآوری مباحثی عمده از منابع اصلی است که به گونه‌ای منسجم و منظم در کنار یکدیگر آورده شده‌اند.

زبانشناسی یکی از مؤلفه‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری است که داوطلبان را بر آن داشته است چهار کتاب مجزا را مطالعه کنند.

این چهار کتاب اصلی از این قرارند:

مطالعه زبان، اثر G. YULE، مقدمه‌ای بر زبان، اثر V.FROMKIN، زبان‌شناسی ضروری مقدماتی، اثر G.HUDSON و زبان‌شناسی و زبان، اثر J.FALK. کتاب زبان شناسی مدرسان شریف نیازهای داوطلبان را کامل پاسخ گفته، آنان را از مراجعه به این چهار کتاب، که حاوی مطالبی هستند که برخی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، بی‌نیاز می‌کند. در هر کجای این کتاب که نیاز بوده، توضیحات و مثال‌های گوناگونی برای تسهیل در ادراک خواننده ارائه شده است. با وجود این، مثال‌ها و نمونه‌های متعددی ذکر شده است.

درک نیاز به کتابی جامع، ساده و قابل فهم برای مخاطب از یک سو و فقدان اثری کامل و جامع از سویی دیگر، مؤلف را بر آن داشت تا جهت رفع کمبود و نبود چنین اثری اقدام کند.

هر فصل دربرگیرنده سه مجموعه سؤال است که هر یک از این مجموعه ها اهدافی مشخص و ویژه‌ را دنبال می کند. پس از بخش های منتخب، دو مجموعه سؤال تحت عنوان PROGRESS CHECK آمده که با هدف تمرین و تقویت نکات ذکرشده در آن فصول ارائه شده است.

  • در پایان فصول نیز مجموعه و نمونه سؤالاتی از آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های آزاد و سراسری بیش از 10 سال اخیر آورده شده است.
  • در خاتمه نیز مجموعه سومی از سؤالات با عنوان SUMMATIVE TEST آورده شده است.
  • در انتهای کتاب، سؤالات آزمون دکتری و کارشناسی ارشد سراسری 97 با پاسخ کاملاً تشریحی آنها و 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان ارائه شده است.

کتاب زبانشناسی مدرسان شریف برای داوطلبان آزمون دکتری نیز بسیار مفید است و در پایان کتاب، سؤالات آزمون دکتری هم ضمیمه شده است.